Short By

 • Asymmetrical short tunic

  ৳ 2,295.00 ৳ 2,065.00
  New

  Asymmetrical short tunic

  ৳ 2,295.00 ৳ 2,065.00
  • S
  • M
  • L
  • XL
  • XXL
  Clear
  Qty
  Quick View
 • High low Kamiz set

  ৳ 3,995.00 ৳ 3,595.00
  New

  High low Kamiz set

  ৳ 3,995.00 ৳ 3,595.00
  • S
  • M
  • L
  • XL
  • XXL
  Clear
  Qty
  Quick View
 • High low Kamiz set

  ৳ 3,995.00 ৳ 3,595.00
  New

  High low Kamiz set

  ৳ 3,995.00 ৳ 3,595.00
  • S
  • M
  • L
  • XL
  • XXL
  Clear
  Qty
  Quick View
 • Angrakha Embroidery Kamiz Set

  ৳ 4,295.00 ৳ 3,865.00
  New

  Angrakha Embroidery Kamiz Set

  ৳ 4,295.00 ৳ 3,865.00
  • S
  • M
  • L
  • XL
  • XXL
  Clear
  Qty
  Quick View
 • Linen Asymmetric Top’s

  ৳ 1,850.00 ৳ 1,665.00

  Linen Asymmetric Top’s

  ৳ 1,850.00 ৳ 1,665.00
  • 8/9
  • 10/11
  • 12/13
  • 14/15
  Clear
  Qty
  Quick View
 • Embroidery Kamiz with Palazzo Set

  ৳ 2,595.00 ৳ 2,336.00

  Embroidery Kamiz with Palazzo Set

  ৳ 2,595.00 ৳ 2,336.00
  • 8/9
  • 10/11
  • 12/13
  • 14/15
  Clear
  Qty
  Quick View
 • Embroidered handkerchief Top’s

  ৳ 1,475.00 ৳ 1,328.00

  Embroidered handkerchief Top’s

  ৳ 1,475.00 ৳ 1,328.00
  • 8/9
  • 10/11
  • 12/13
  • 14/15
  Clear
  Qty
  Quick View
 • Coaty Top’s

  ৳ 1,550.00 ৳ 1,395.00

  Coaty Top’s

  ৳ 1,550.00 ৳ 1,395.00
  • 8/9
  • 10/11
  • 12/13
  • 14/15
  Clear
  Qty
  Quick View
 • Cape Top’s

  ৳ 1,425.00 ৳ 1,283.00

  Cape Top’s

  ৳ 1,425.00 ৳ 1,283.00
  • 8/9
  • 10/11
  • 12/13
  • 14/15
  Clear
  Qty
  Quick View
 • Cape sleeve Top’s

  ৳ 1,450.00 ৳ 1,305.00

  Cape sleeve Top’s

  ৳ 1,450.00 ৳ 1,305.00
  • 8/9
  • 10/11
  • 12/13
  • 14/15
  Clear
  Qty
  Quick View
 • Linen Painted Kamiz set

  ৳ 2,250.00 ৳ 2,025.00

  Linen Painted Kamiz set

  ৳ 2,250.00 ৳ 2,025.00
  • 8/9
  • 10/11
  • 12/13
  • 14/15
  Clear
  Qty
  Quick View
 • Linen Printed Top’s

  ৳ 1,295.00 ৳ 1,166.00

  Linen Printed Top’s

  ৳ 1,295.00 ৳ 1,166.00
  • 8/9
  • 10/11
  • 12/13
  • 14/15
  Clear
  Qty
  Quick View